Foodpairing

“Waarom past de ene wijn perfect bij een gerecht en de andere minder goed?”

Deze en andere vragen zullen beantwoord worden.

Foodpairing 1:

We vertrekken van de typisch gekende Italiaanse gerechten en zoeken daarbij de beste wijncombinaties.

Foodpairing 2:

We gaan via experimenteel onderzoek tegenover de meest gekend Italiaanse wijnen/druiven verschillende Italiaanse gerechtjes plaatsen om zo de beste match te vinden.

Prijzen:

Prijs per persoon: wordt nog meegedeeld.

Aantal deelnemers: min. 12 – max. 15

Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle facturen van De Zuiderse Fijnproever zijn betaalbaar ten laatste binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna wordt een interest aangerekend zoals bepaald in de ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand’ alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 75,00. De Zuiderse Fijnproever is tevens gerechtigd op een forfaitaire aanmaningskost van € 15,00 per verzonden aanmaning.
    Bij niet tijdig betalen wordt het recht voorbehouden om de activiteit niet te laten doorgaan of om jou van de deelnemerslijst te verwijderen.
  2. Annuleren van een workshop is mogelijk tot 7 dagen ervoor. 50% wordt teruggestort. Minder dan 7 dagen ervoor is niet mogelijk. De bestelling van ingrediënten wordt tijdig doorgegeven zodat alles voorhanden is.
  3. Annulering van een wijntasting is mogelijk tot 14 dagen ervoor. 50% wordt teruggestort. Minder dan 14 dagen ervoor, is niet mogelijk. De proefflessen zijn dan al besteld en op transport.
  4. Annulering van je deelname aan een belevingsreis is mogelijk tot 14 dagen vóór vertrek. 30% wordt teruggestort. Minder dan 14 dagen ervoor is niet mogelijk. De reservatie wordt tijdig doorgegeven en op voorhand betaald.
  5. Overmacht: Indien door niet voorziene omstandigheden de workshop niet kan plaatsvinden, worden jullie daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. De workshop wordt dan verplaatst naar een andere datum.
  6. Aantal deelnemers open workshop: indien het minimum van 6 deelnemers niet wordt behaald, wordt de workshop geannuleerd. Je wordt daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Je krijgt het overgeschreven bedrag teruggestort.
  7. Klachten betreffende de geleverde diensten en/of factuur dienen ten laatste op de 7de kalenderdag na factuurdatum per aangetekende brief te worden meegedeeld aan De Zuiderse Fijnproever. Elke klacht wordt grondig onderzocht en beantwoord.
  8. Voor alle geschillen is zonder uitzondering de rechtbank  te Leuven bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.